-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

RMK11

Data Ekonomi
Pertumbuhan Tahunan,
% (sekiranya tidak dinyatakan)
2014 2015 2016
Keluaran Dalam Negeri Kasar Sebenar (KDNK) 6.0 5.0 4.31
Kadar Pengangguran, % 2.9 3.1 3.52
BOP Baki Akaun Semasa, % ke atas PNK 4.5  3.1 2.01
Eksport Dagangan 6.4 1.9 7.83
Import Dagangan 5.3 0.4 11.23
Indeks Harga Pengguna 3.2 2.1 1.83
Rizab Antarabangsa BNM, RM billion (bersih) 405.5 409.1 424.24

Keluaran Data Mingguan -Terkini (31 Okt- 04 Nov 2016)
Arkib

PAUTAN AGENSI


mail    1akses    anm    help    HRMIS    bajet