-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

 

Info@Malaysia adalah sebuah platform yang menghubungkan media sosial (facebook/twitter) agensi kerajaan bagi memudahkan rakyat mendapat maklumat semasa berkaitan kerajaan. Selain itu, ia juga adalah platform utama bagi kegunaan rakyat mencari media sosial rasmi kerajaan. Sehingga kini 29 agensi telah dikumpulkan dan jumlah ini bertambah dari semasa ke semasa.

Pautan: https://info.malaysia.gov.my