-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Sebagaimana maklum, satu elemen di bawah faktor merit dalam penilaian Indeks SSR 2017 ialah mengenai Tinjauan Kepuasan Pelanggan.  Tinjauan tersebut akan dilaksanakan menggunakan aplikasi MyPelanggan mulai 24 Julai hingga 31 Oktober 2017.  

http://mypelanggan.mampu.gov.my/module/questionnaire/questionnaire.php?jab=upe&qid=29