-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

image Konsep Pengkorporatan Malaysia pertama kali diumumkan oleh Perdana Menteri pada tahun 1983 dan ia melambangkan cara baru melaksanakan tugas bagi pembangunan negara.

 

Untuk menjalankan konsep ini, beberapa mekanisma telah diwujudkan:

  • Pengurangan peraturan birokrasi yang rumit dan tidak cekap.
  • Memperbaiki sistem penyampaian.
  • Menginstitusikan jentera perundingan antara sektor awam dan swasta;
  • Mewujudkan program perkongsian dalam usaha membina negara di antara sektor awam dan swasta;
  • Meneruskan penswastaan.