Putrajaya, 20 November 2020 - YB Tuan Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi) mempengerusikan Mesyuarat Penyediaan Dokumen Rancangan Malaysia Kedua Belas Berkaitan Sabah Dan Sarawak.

Mesyuarat yang diadakan secara telesidang melibatkan agensi RECODA, SEDIA serta UPEN Sabah dan Sarawak.Hadir sama YBrs. Dr. Zunika binti Mohamed, Timbalan Ketua Pengarah (Makro) serta pengurusan tertinggi Unit Perancang Ekonomi.