-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Tafsiran istilah "Penyelidik" merujuk kepada seseorang warganegara asing atau warganegara Malaysia daripada institut dan/atau organisasi luar negara yang mengkaji secara sistematik dan objektif sesuatu perkara atau masalah. Harapan terhadap penyelidikan tersebut akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang berkenaan.

Maklumat-maklumat berkaitan mekanisma perlaksanaan penyelidikan di Malaysia adalah seperti dibawah ini :

►Sistem Online Researcher Information DataBase (oriDB)

Bil. Tajuk Dokumen
1 Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1999 Muat Turun
2 Surat Pekeliling Am Bil.2 Tahun 2011 : Pindaan Kepada Pekeliling Am Bil.3 Tahun 1999 Muat Turun
3 Nota Penjelasan ke atas isu-isu Sensitif Muat Turun
4 Perkara Penting Untuk Perhatian Muat Turun
5 Peraturan-peraturan bagi menjalankan penyelidikan di Malaysia :
6 1. Peraturan Permohonan Muat Turun
7 2. Pemprosesan Permohonan Muat Turun
8 3. Pass Kajian dan Perlaksanaan Kajian Muat Turun
9 4. Prosedur untuk menyambung permit kajian Muat Turun
10 5. Bayaran Yuran Penyelidikan Muat Turun