-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

UPE yang baru akan menggabungkan tanggungjawab "lama" UPE, dan tanggungjawab semasa NID dan NEAC, dengan peranan yang lebih besar untuk perkongsian sektor swasta, kajian strategik dan model ekonomi jangka panjang. Organisasi "baru" ini akan memperkukuhkan UPE dan menjadikannya lebih efektif. Melalui proses penjenamaan semula, struktur ini akan merentasi sektor dan distrukturkan semula berasaskan Lima Teras dalam Misi Nasional. Ini akan membolehkan UPE merancang dengan lebih meluas dan memfokuskan kepada Misi Nasional.

 

Di bawah ini ialah Carta Organisasi UPE

Klik di sini untuk lihat Carta Utama Organisasi UPE

EPU Charts

TIP* Sila kosongkan cache, cookies dan history di browser anda untuk mendapatkan kandungan yang terkini