-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri (UPE, JPM) ataupun Kerajaan Malaysia tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di dalam laman web ini. UPE,JPM ataupun Kerajaan Malaysia juga tidak bertanggungjawab terhadap penyalahgunaan alamat rasmi UPE,JPM bagi sebarang kegunaan peribadi, perniagaan dan lain-lain. Sila ambil perhatian bahawa alamat rasmi e-mel UPE,JPM adalah diakhiri dengan @epu.gov.my.

Anda juga boleh mengesahkan identiti pegawai/kakitangan UPE, JPM melalui alamat e-mel: webmaster@epu.gov.my sebelum meneruskan transaksi maklumat.