-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Perancangan Pembangunan di Malaysia bermula pada tahun 1950 dengan penerbitan Draf Pelan Pembangunan Malaya. Dari dua puluh tujuh dokumen perancangan pembangunan yang telah disediakan hingga kini, tiga merupakan Rangka Rancangan Jangka Panjang dan dua puluh empat adalah rancangan pembangunan lima tahun, termasuk Draf Pelan Pembangunan Malaya yang merangkumi tempoh enam tahun, dan kajian separuh penggal rancangan pembangunan lima tahun.

Bil. Tajuk Pelan Jangkamasa Tarikh Dibentangkan Warna Kandungan
Bab Muka Surat Paras
1. Draf Pelan Pembangunan Malaya 1950-1955* Jun 1950 Kuning 4 174 482 (C)
2. Laporan Kemajuan Pelan Pembangunan 1950-1952 1953 N/A N/A N/A N/A
3. Pelan Pembangunan Umum 1956-1960 Okt -1956 N/A N/A N/A N/A
4. Pelan Lima-Tahun Kedua 1961-1965 01/09/1961 Biru terang 4 68 203 (C)
5. Penyemakkan Interim Pelan Lima-Tahun 1961-1965 Dis-1963 Hijau Terang 5 76 104 (C)
6. Rancangan Malaysia Pertama 1966-1970 25/11/1965 N/A 14 190 599 (C)
7. KSP Rancangan Malaysia Pertama 1966-1970 25/01/1969 Hijau Terang 9 135 445 (C)
8. Rancangan Malaysia Kedua 1971-1975 25/06/1971 Merah 17 267 866 (C)
9. KSP Rancangan Malaysia Kedua 1971-1975 20/11/1973 Merah 12 213 665 (C)
10. Rancangan Malaysia Ketiga 1976-1980 05/07/1976 Hijau 24 430 1492 (C)
11. KSP Rancangan Malaysia Ketiga 1976-1980 03/09/1979 Hijau 18 253 708 (C)
12. First Outline Perspective Plan (OPP1) 1971-1990 - N/A - 40 -
13. Rancangan Malaysia Keempat 1981-1985 16/03/1981 Biru Kelabu 24 414 1133 (C)
14. KSP Rancangan Malaysia Keempat 1981-1985 29/3/1984 Biru Gelap 17 424 972 (C)
15. Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990 21/03/1986 Jingga 23 568 N/A
16. KSP Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990 23/06/1989 Perang Terang 13 295 N/A
17. Second Outline Perspective Plan (OPP2) 1991-2000 17/6/1991 Light Blue 6 180 471 (IC)
18. Rancangan Malaysia Keenam 1991-1995 07/10/1991 Biru Kelabu 17 467 1089 (IC)
19. KSP Rancangan Malaysia Keenam 1991-1995 16/12/1993

Biru Terang / Kelabu

9 272 716 (IC)
20. Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 05/06/1996 Hijau 23 744 1904 (IC)
21. KSP Rancangan Malaysia Ketujuh 1996-2000 22/04/1999 Hijau 12 392 883 (IC)
22. Third Outline Perspective Plan (OPP3) 2001-2010 03/04/2001 Putih 7 200 417 (IC)
23. Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005 23/04/2001 Kelabu Terang 22 658 1505 (IC)
24. KSP Rancangan Malaysia Kelapan 2001-2005 10/30/2003 Kelabu Terang 13 485 1003 (IC)
25. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010 31/03/2006 Biru 27 587  
26. KSP Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010 26/06/2008 Biru 5 (Teras) 128  
27. Rancangan Malaysia Kesepuluh 2011-2015 10/06/2010 Hijau 7 449