-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

  • Menggalakkan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan
  • Berpandukan keperluan untuk pembangunan dan perpaduan nasional melalui pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat, pembangunan ekonomi luar bandar dan pembangunan koridor
  • Berpandukan perancangan yang menyeluruh dan berorientasikan kuasa pasaran yang kukuh
  • Memaksimumkan faedah kepada rakyat berasaskan pertumbuhan yang mampan