-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Fungsi-fungsi utama Unit Perancang Ekonomi adalah seperti di bawah:

1) PERANCANGAN
  a) Kajian dan Analisa Sosio-Ekonomi
  b) Pembangunan Dasar
  c) Model dan Rangka Kerja Ekonomi Makro
  d) Pelan Pembangunan
         
2) PENGAGIHAN SUMBER
    - Pengurusan Bajet dan Penilaian Projek
         
3) PEMANTAUAN
  a) Memantau Program Nasional
  b) Memantau Inisiatif
  c) Memantau Projek
         
4) STAKEHOLDER FACILITATION
  a) Keurusetiaan:
    - Majlis Ekonomi (EC)
    - Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negara (JPPN)  
  b) Pengurusan Maklumbalas