-A A +A
 • Black/White
 • White/Black
 • Yellow/Blue
 • Standard

Current Style: Standard

You are here

Piagam Pelanggan UPE

Kami berjanji akan menyediakan perkhidmatan yang Utuh, Profesional dan Efektif seperti berikut:-

 1. Merancang pembangunan ekonomi negara ke arah mencapai tahap negara maju selaras dengan Wawasan 2020.
 2. Menyiapkan Pelan Perancangan Pembangunan Negara untuk setiap tempoh 5 tahun.
 3. Menyiapkan Pelan Pelaburan Sektor Awam secara rolling plan untuk setiap 2 tahun.
 4. Menyediakan kertas-kertas dasar dan kertas-kertas Jemaah Menteri mengikut arahan yang diberikan oleh stakeholder.
 5. Meluluskan permohonan notis perubahan projek pembangunan dalam tempoh 7 hari bekerja.
 6. Memberi kelulusan dalam tempoh 10 hari bekerja selepas menerima permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat untuk perolehan hartanah oleh syarikat dan agensi kerajaan.
 7. Memberi kelulusan dalam tempoh 7 hari bekerja (selepas menerima ulasan dan kelulusan daripada agensi-agensi rujukan) kepada permohonan yang lengkap untuk menjalankan aktiviti penyelidikan di Malaysia.

Pencapaian Piagam Pelanggan

1.Merancang pembangunan ekonomi negara ke arah mencapai tahap negara maju selaras dengan Wawasan 2020
2.Menyiapkan Pelan Perancangan Pembangunan Negara untuk setiap tempoh 5 tahun
3.Menyediakan Pelan Pelaburan Sektor Awam secara rolling plan untuk setiap 2 tahun
4.Menyediakan kertas-kertas dasar dan kertas-kertas Jemaah Menteri mengikut arahan yang diberikan oleh stakeholder

Nota : Piagam 1,2,3 dan 4 piagamnya tidak boleh diukur

Jan 2017

Piagam Pelanggan Bilangan Permohonan Menepati Piagam Tidak Menepati Piagam
5. Meluluskan permohonan notis perubahan projek pembangunan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. 9 9 0
6. Memberi kelulusan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat untuk perolehan hartanah oleh syarikat dan agensi kerajaan. 1 1 0
7. Memberi kelulusan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja (selepas menerima ulasan dan kelulusan daripada agensi-agensi rujukan) kepada permohonan yang lengkap untuk menjalankan aktiviti penyelidikan di Malaysia.8 8 0
Jumlah 18 18 0

Feb 2017

Piagam Pelanggan Bilangan Permohonan Menepati Piagam Tidak Menepati Piagam
5. Meluluskan permohonan notis perubahan projek pembangunan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. 52 52 0
6. Memberi kelulusan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat untuk perolehan hartanah oleh syarikat dan agensi kerajaan. 1 1 0
7. Memberi kelulusan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja (selepas menerima ulasan dan kelulusan daripada agensi-agensi rujukan) kepada permohonan yang lengkap untuk menjalankan aktiviti penyelidikan di Malaysia.16 16 0
Jumlah 69 69 0

Mac 2017

Piagam Pelanggan Bilangan Permohonan Menepati Piagam Tidak Menepati Piagam
5. Meluluskan permohonan notis perubahan projek pembangunan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. 100 100 0
6. Memberi kelulusan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat untuk perolehan hartanah oleh syarikat dan agensi kerajaan. 2 2 0
7. Memberi kelulusan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja (selepas menerima ulasan dan kelulusan daripada agensi-agensi rujukan) kepada permohonan yang lengkap untuk menjalankan aktiviti penyelidikan di Malaysia.9 9 0
Jumlah 111 111 0

Apr 2017

Piagam Pelanggan Bilangan Permohonan Menepati Piagam Tidak Menepati Piagam
5. Meluluskan permohonan notis perubahan projek pembangunan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. 80 80 0
6. Memberi kelulusan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat untuk perolehan hartanah oleh syarikat dan agensi kerajaan. 1 1 0
7. Memberi kelulusan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja (selepas menerima ulasan dan kelulusan daripada agensi-agensi rujukan) kepada permohonan yang lengkap untuk menjalankan aktiviti penyelidikan di Malaysia.8 8 0
Jumlah 89 89 0

Mei 2017

Piagam Pelanggan Bilangan Permohonan Menepati Piagam Tidak Menepati Piagam
5. Meluluskan permohonan notis perubahan projek pembangunan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. 58 58 0
6. Memberi kelulusan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja selepas menerima permohonan yang lengkap dan memenuhi syarat untuk perolehan hartanah oleh syarikat dan agensi kerajaan. 2 2 0
7. Memberi kelulusan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja (selepas menerima ulasan dan kelulusan daripada agensi-agensi rujukan) kepada permohonan yang lengkap untuk menjalankan aktiviti penyelidikan di Malaysia.5 5 0
Jumlah 65 65 0