-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

Unit Perancang Ekonomi adalah agensi utama kerajaan yang bertanggungjawab untuk menyediakan pelan pembangunan Negara. Unit ini telah ditubuhkan pada tahun 1961, di mana ia berkembang dari Sekretariat Ekonomi Jawatankuasa Ekonomi Majlis Eksekutif Persekutuan Malaysia, ialah untuk "memfokuskan pelan pembangunan, perlaksanaan pelan yang berisiko tinggi dan segala bentuk bantuan luar". Pada tahun itu, Kerajaan juga menubuhkan Jawatankuasa Pembangunan Perancangan Negara, dengan Unit Perancang Ekonomi sebagai sekretariatnya. Sementara Kabinet terus mengekalkan tanggungjawab utama bagi perancangan di negara ini, Jawatankuasa Pembangunan Perancangan Negara telah dipertanggungjawabkan untuk merumuskan, melaksana, menilai kemajuan, dan menyemak pelan-pelan pembangunan. Semenjak penubuhannya hampir 43 tahun lalu, fungsi UPE pada dasarnya tidak berubah meskipun ada fungsi-fungsi tambahan sejajar dengan penekanan ke atas perubahan dasar pembangunan.

 

bullet Senarai Ketua Pengarah Terdahulu

Tan Sri Dato' Thong Yaw Hong
Tan Sri Dato' Thong Yaw Hong
1 Feb 1965 - 31 Dis 1978
Tan Sri Ishak bin Pateh Akhir
Tan Sri Ishak bin Pateh Akhir
1 Jan 1979 - 31 Okt 1982
Tan Sri Sallehuddin bin Mohamed
Tan Sri Sallehuddin bin Mohamed
1 Nov 1982 - 15 Jun 1984
Dato' Seri Radin Soenarno bin Radin Soenario
Dato' Seri Radin Soenarno bin Radin Soenario
16 Jun 1984 - 6 Julai 1987
Tan Sri Dato' Haji Yahya bin Abdul Wahab 
Tan Sri Dato' Haji Yahya
bin Abdul Wahab

1 Sept 1987 - 21 Feb 1989
Tan Sri Dato' Mohd. Sheriff bin Mohd Kassim 
Tan Sri Dato' Mohd. Sheriff bin Mohd Kassim
22 Feb 1989 - 26 Julai 1991
Tan Sri Dato' Seri Ali Abul Hassan bin Sulaiman
Tan Sri Dato' Seri Ali Abul Hassan bin Sulaiman
27 Julai 1991 - 5 Sept 1998
Tan Sri Dato' Dr. Samsuddin bin Hitam
Tan Sri Dato' Dr. Samsuddin bin Hitam

6 Sept 1998 - 3 Jun 2000
Datuk Iskandar Dzakurnain bin Badaruddin
Datuk Iskandar Dzakurnain bin Badaruddin
4 Jun 2000- 20 Dis 2003
Y.M. Raja Datuk Zaharaton binti Raja Zainal Abidin
Y.M. Raja Datuk Zaharaton binti Raja Zainal Abidin

21 Dis 2003 - 30 Okt 2005
Dato' Halipah binti Esa
Dato' Halipah binti Esa

1 Nov 2005 - 24 Nov 2006
Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbob
Tan Sri  Dr. Sulaiman Mahbob

18 Dis 2006 - 17 Jun 2009
Datuk Noriyah binti Ahmad
Datuk Noriyah Ahmad 

18 Jun 2009 - 18 Okt 2011
Datuk Dr. Rahamat Bivi binti Yusoff
Datuk Seri Dr. Rahamat Bivi  Yusoff

19 Okt 2011 - 05 Jun 2017
Dato' Nik Azman Nik Abdul Majid
Dato' Nik Azman Nik Abdul Majid

07 Jun 2017 - Sekarang