-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

titlebullet Visi

"Kami berazam untuk kekal sebagai pusat kecemerlangan dalam perancangan ekonomi Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020" 

 

titlebullet Misi

"Mengurus pembangunan sosio ekonomi negara secara strategik dan mampan"

 

titlebullet Objektif

  • Merancang secara komprehensif melalui penggubalan dasar yang efektif
  • Merangka program pembangunan melalui pendekatan secara outcome
  • Mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan melalui pengagihan peruntukan secara berkesan
  • Memperkasa keupayaan modal insan ke arah meningkatkan kecekapan dan profesionalisme
  • Memantapkan kapasiti organisasi ke arah penyampaian perkhidmatan yang berkesan