-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

UPE telah menerbitkan petunjuk-petunjuk ekonomi secara terpilih untuk mengawasi perkembangan ekonomi jangka pendek.
Petunjuk-petunjuk ini diterbitkan sebulan sekali dan ianya dibahagi mengikut penggunaan, pelaburan dan petunjuk pengeluaran termasuk sektor luaran.

Jadual PDF Muat Turun PDF

Petunjuk Penggunaan

Jualan dan pengeluaran kereta penumpang baru dan motosikal, import barangan pengguna, Bursa Saham Kuala Lumpur, harga dan pasaran pekerja.

 

Petunjuk Pelaburan

Penjualan kenderaan komersil baru, import barangan modal dan peringkat pertengahan, projek lulusan MITI, kadar pinjaman asas, kadar kecukupan modal berisiko, pinjaman tidak berbayar, pendaftaran dan penutupan syarikat.

Petunjuk Pengeluaran

Sektor pertanian, indeks pengeluaran industri, sektor perlombongan, sektor perkilangan, sektor elektrik, sektor pembinaan, sektor pengangkutan dan sektor pelancongan.

Petunjuk Luaran

Eksport, import, imbangan dagangan dan rizab luar.
 

Jika terdapat sebarang pertanyaan mengenai data di atas, sila hubungi :

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my