-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

 2.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK), Keluaran Negara Kasar dan Pendapatan Per Kapita pada Harga Malar dan Harga Semasa
       2.1.1  Sejarah [1970 - 2011] [pdf,79kb] [xls,73kb]   
       2.1.2  Sejarah [2005 - 2014] [pdf,18kb] [xls,46kb]   
       2.1.3  Kini [2010 - semasa] [pdf,14.6kb] [xls,65.5kb]   
 2.2 KDNK Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar
       2.2.1  Sejarah [1987 - 2011] [pdf,51kb] [xls,51kb]   
       2.2.2  Sejarah [2005 - 2014]    
                  2.2.2.1  Tahunan [pdf,31.9kb] [xls,50.5kb]   
                  2.2.2.2  Suku Tahunan [pdf,110.7kb] [xls,82.5kb]  
       2.2.3  Kini [2010 - semasa]    
                  2.2.3.1  Tahunan [pdf,22.8kb] [xls,50.0kb]   
                  2.2.3.2  Suku Tahunan [pdf,58.8kb] [xls,101.0kb]  
 2.3 KDNK Mengikut Perbelanjaan pada Harga Malar
       2.3.1  Sejarah [1987 - 2011] [pdf,43kb] [xls,41kb]   
       2.3.2  Sejarah [2005 - 2014]    
                  2.3.2.1  Tahunan [pdf,16.8kb] [xls,30.5kb]   
                  2.3.2.2  Suku Tahunan [pdf,39.2kb] [xls,57.5kb]   
       2.3.3  Kini [2010 - semasa]    
                  2.3.3.1  Tahunan [pdf,12.9kb] [xls,39.0kb]   
                  2.3.3.2  Suku Tahunan [pdf,24.3kb] [xls,64.0kb]  
 2.4 KDNK Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Semasa
        2.4.1  Sejarah [1987 - 2011] [pdf,52kb] [xls,51kb]   
        2.4.2  Sejarah [2005 - 2014]    
                   2.4.2.1  Tahunan [pdf,32.0kb] [xls,50.0kb]   
                   2.4.2.2  Suku Tahunan [pdf,110.8kb] [xls,81.5kb]  
        2.4.3  Kini [2010 - semasa]    
                   2.4.3.1  Tahunan [pdf,22.9kb] [xls,49.0kb]   
                   2.4.3.2  Suku Tahunan [pdf,58.9kb] [xls,100.5kb]  
 2.5 KDNK Mengikut Perbelanjaan pada Harga Semasa
        2.5.1  Sejarah [1947 - 2011] [pdf,81kb] [xls,43kb]   
        2.5.2  Sejarah [2005 - 2014]    
                   2.5.2.1  Tahunan [pdf,16.9kb] [xls,15.1kb]   
                   2.5.2.2  Suku Tahunan [pdf,39.1kb] [xls,31.8kb]   
        2.5.3  Kini [2010 - semasa]    
                   2.5.3.1  Tahunan [pdf,16.4kb] [xls,15.0kb]   
                   2.5.3.2  Suku Tahunan [pdf,28.7kb] [xls,39.0kb]  
 2.6 KDNK Mengikut Negeri pada Harga Malar
        2.6.1  Sejarah [2005 - 2013] [pdf,38.5kb] [xls,283kb]   
        2.6.2  Kini [2010 - 2015] [pdf,38.5kb] [xls,357kb]   
 2.7 KDNK Mengikut Negeri Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar
        2.7.1  Sejarah [2005 - 2013] [pdf,167.9kb] [xlsx,21.3kb]   
        2.7.2  Kini [2010 - 2015] [pdf,167.9kb] [xls,28.3kb]   

 

Maklumat Untuk Dihubungi

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my