-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

 6.1 Mata wang dalam Pusingan mengikut Pecahan
       6.1.1  Tahun [1975 - 1999]
       6.1.2  Tahun [2000 - semasa]
                  6.1.2.1  Tahunan
                  6.1.2.2  Bulanan
 6.2 Agregat Kewangan: M1, M2 dan M3
       6.2.1  Tahun [1969 - 1999]
       6.2.2  Tahun [2000 - semasa]
                  6.2.2.1  Tahunan
                  6.2.2.2  Bulanan
 6.3 Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor: Sistem Perbankan
       6.3.1  Jumlah Pinjaman
       6.3.2  Pinjaman Diluluskan
       6.3.3  Pinjaman Dikeluarkan
 6.4 Pinjaman Tertunggak dan Pinjaman Tak Berbayar
        6.4.1  Bank Komersil
        6.4.2  Syarikat Kewangan
        6.4.3  Bank Saudagar
 6.5 Kadar Faedah
       6.5.1  Institusi Perbankan
       6.5.2  Bil Perbendaharaan dan Bil Bank Negara
 6.6 Kadar Pertukaran: Ringgit Malaysia
 6.7 Bursa Malaysia

 

Maklumat Untuk Dihubungi

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my