-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

 6.1 Mata wang dalam Pusingan mengikut Pecahan
       6.1.1  Tahunan dan Bulanan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.2
 6.2 Agregat Kewangan: M1, M2 dan M3
       6.2.1  Tahunan dan Bulanan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.3
 6.3 Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor: Sistem Perbankan
       6.3.1  Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.19
       6.3.2 Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.20
 6.4 Pinjaman Tak Berbayar / Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai
        6.4.1 Sistem Perbankan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.21
        6.4.2 Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.21.2
        6.4.3 Bank-bank Saudagar/Pelaburan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 1.21.3
 6.5 Kadar Faedah
       6.5.1 Institusi Perbankan (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 2.1
       6.5.2 Bil Perbendaharaan dan Bil Bank Negara (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 2.4
 6.6 Kadar Pertukaran: Ringgit Malaysia (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 2.6
 6.7 Bursa Malaysia (Buletin Perangkaan Bulanan (MSB)) – 2.12

 

Maklumat Untuk Dihubungi

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my