-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

10.1 Indeks Harga Pengguna
       10.1.1 Sejarah [1967 - 2010] [pdf,20.8kb] [xls,107.5kb]   
       10.1.2 Kini [2010 - Semasa] - Tahunan [pdf,20.8kb] [xls,107.5kb]   
       10.1.3 Kini [2010 - Semasa] - Bulanan [pdf,30.7kb] [xls,57.5kb]   
10.2 Indeks Harga Pengeluar
        Domestik    
        10.2.1 Sejarah [1973 - 2015] [pdf,20kb] [xls,50kb]   
        Tempatan    
        10.2.2 Sejarah [1973 - 2015] [pdf,88kb] [xls,56kb]   
        10.2.3 Kini [2010 - Semasa] - Tahunan [pdf,27.1kb] [xls,57.0kb]   
        10.2.4 Kini [2010 - Semasa] - Bulanan [pdf,27.1kb] [xls,57.0kb]   
        Import    
        10.2.5 Sejarah [1973 - 2015] - Diberhentikan penerbitan mulai 1 Januari 2016 [pdf,88kb] [xls,55kb]   
        Eksport     
        10.2.6 Sejarah [2005 - 2015] [pdf,28.3kb] [xls,58.0kb]   
10.3 Harga Purata Komoditi Terpilih
        10.3.1 Tahun [2000 - 2009] [pdf,10kb] [xls,29kb]   
10.4 Harga Minyak Mentah Sedunia
       10.4.1 Tahun [1984 - 2009] [pdf,13kb] [xls,265kb]   
       10.4.2 Tahun [2010 - Semasa] [pdf,12kb] [xls,22kb]   

Maklumat Untuk Dihubungi

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my