-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

 1.1 Bilangan Penduduk Mengikut Kumpulan Umur
      1.1.1  Tahun [1891 - 2009] [pdf, 10 kb] [xls,38kb]   
      1.1.2  Tahun [2010 - 2015] [pdf,12.4kb] [xls,28.5kb]   
 1.2 Bilangan Penduduk Mengikut Negeri
      1.2.1 Sejarah [1970 - 2010] [pdf,44kb] [xls,132kb]   
      1.2.2 Kini [2010 - 2020] [pdf,45kb] [xls,140kb]   
 1.3 Pekerjaan, Pengangguran dan Kadar Penglibatan
      1.3.1  Tahun [2001 - 2015] [pdf,13kb] [xls,35kb]   
       1.3.2  Tahun [2001 - 2015] [pdf,36kb] [xls,35kb]   
 1.4 Pekerja Asing mengikut Negara Asal
       1.4.1  Tahun [2000 - 2015] [pdf,4kb] [xls,39kb]   
 1.5 Pekerja Asing mengikut Sektor
       1.5.1  Tahun [2000 - 2015] [pdf,9kb] [xls,43kb]   

 

Maklumat Untuk Dihubungi

Seksyen Pembangunan Modal Insan
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 3,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my