-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

 5.1 Statistik Keretapi
        5.1.1  Kini [2000 - semasa]    
                   5.1.1.1  Tahunan [pdf,9kb] [xls,24kb]   
                   5.1.1.2  Bulanan [pdf,14kb] [xls,34kb]   
 5.2 Landasan Bandar
        5.2.1  Kini [2000 - semasa]    
                   5.2.1.1  Tahunan [pdf,9kb] [xls,26kb]   
                   5.2.1.2  Bulanan [pdf,14kb] [xls,33kb]   
 5.3 Pendaftaran Baru Kenderaan Bermotor Persendirian
        5.3.1  Kini [2000 - semasa]    
                   5.3.1.1  Tahunan [pdf,9kb] [xls,24kb]   
                   5.3.1.2  Bulanan [pdf,19kb] [xls,36kb]   
 5.4 Statistik Pelabuhan Terpilih – Daya Pemprosesan Kargo
        5.4.1  Semenanjung Malaysia    
                   5.4.1.1  Kini [2000 - semasa] [pdf,9kb] [xls,33kb]   

 

Maklumat Untuk Dihubungi

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my