-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

11.1 Indeks Kualiti Hidup Malaysia (MQLI)    
        11.1.1  Indeks Kualiti Penghidupan Malaysia 1990 = 100 (Pengiraan Terkini meliputi tempoh 1990 - 2007) [pdf,14kb] [xls,25kb]   
11.2 Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia (MWI)    
       11.2.1 Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia, 2000=100 [pdf,14kb] [xls,25kb]   

Maklumat Untuk Dihubungi

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my