-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

 13.1 Pengeluaran Dalam Negeri Kasar (% pertumbuhan)
          13.1.1  Tahun [1980 - 2017] [pdf,39kb] [xls,32kb]   
 13.2 Inflasi
          13.2.1  Tahun [1980 - 2017] [pdf,39kb] [xls,32kb]   
 13.3 Perdagangan Dunia
         13.3.1  Tahun [1980 - 2017] [pdf,20kb] [xls,27kb]   

Maklumat Untuk Dihubungi

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my