-A A +A
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Style: Standard

You are here

 7.1 Kewangan Kerajaan Persekutuan
       7.1.1  Sejarah [1970 - 2009] [pdf,47kb] [xls,46kb]   
       7.1.2  Kini [2010 - Semasa] [pdf,30.1kb] [xls,53.5kb]   
 7.2 Hasil Kerajaan Persekutuan
        7.2.1  Sejarah [1970 - 2009] [pdf,11.3kb] [xls,52.5kb]   
         7.2.2  Kini [2010 - Semasa] [pdf,37.5kb] [xls,25.8kb]   
 7.3 Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan
       7.3.1  Sejarah [1970 - 2009] [pdf,34kb] [xls,35kb]   
       7.3.2  Kini [2010 - Semasa] [pdf,22.4kb] [xls,47.5kb]   
 7.4 Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan
       7.4.1  Sejarah [1970 - 2009] [pdf,44kb] [xls,37kb]   
       7.4.2  Kini [2010 - Semasa] [pdf,29.0kb] [xls,49kb]   
 7.5 Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan
       7.5.1  Sejarah [1970 - 2013] (Format Terdahulu) [pdf,61.6kb] [xls,47kb]   
       7.5.2 [2008 - Semasa] (Format Terkini) [pdf,31.9kb] [xls,56.5kb]   
 7.6 Hutang Luar Negara
       7.6.1  Sejarah [1970 - 2013] (Definisi Terdahulu) [pdf,33.4kb] [xls,44kb]   
       7.6.2 [2009 - Kini] (Definisi Semula) [pdf,86.9kb] [xls,44.5kb]   
 7.7 Kewangan Sektor Awam Disatukan
       7.7.1  Sejarah [1990 - 2009] [pdf,15.8kb] [xls,42.5kb]   
       7.7.2  Kini [2010 - Semasa] [pdf,20.4kb] [xls,51.5kb]   

 

Maklumat Untuk Dihubungi

Seksyen Ekonomi Makro
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Blok B5 Tingkat 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 Putrajaya

Emel : webmaster@epu.gov.my